معدن یعنی زندگی

معدن


اکتشاف مس

تیپ کانسار

ردیاب های ژئوشیمیایی

نیکل – مس استیل واتر

Mg-PGE-Ni-Cu

مس – نیکل کوماته ایتی

Pd-PGE-Cu-Ni-Mg

نیکل – مس دونیتی

Mg-Co-Cr-PGE-Cu-Ni

مس پورفیری

Sb-As-Zn-Pb-B-W-Ag-Au-Mo-Cu-F-K-Sn-Bi-Rb-Mn-Te-Se

مس پورفیری – اسکارنی

Sn-Bi-W-Ag-Au-Zn-Pb-Mo-Cu-Se-Sb-As

مس اسکارنی

W-Mo-Co-B-Zn-Pb-Ag-Au-Cu-S-Bi-Sb-As

مس – طلای پورفیری

K-Mn-Zn-Pb-Mo-Ag-Au-Cu

مس – مولیبدن پورفیری

Te-Sb-As-Au-Zn-Pb-W-Ag-Mo-Cu-Re-K-Rb-Mn

مس بازالتی

Co-B-Zn-Ag-Cu

مس با میزبان رسوبی

Co-V-Ga-U-Zn-Pb-Ag-Cu-C-Mo

 

 

 

عناصر معرف و ردیاب برای کانسارهای مختلف مس

رنیوم موجود در مولیبدنیتی که به همراه کانسارهای مس پورفیری یافت می شود به علت قابلیت انحلال زیاد در آب هاله ثانویه وسیعی را تشکیل می دهد ، ولی به علت اشکالات فنی موجود در اندازه گیری این عنصر به ندرت به عنوان ردیاب به کار می رود . در واقع پتانسیل این عنصر به عنوان ردیاب مس پورفیری قوی است ولی امکانات فنی کاربرد آن را محدود می سازد .

توانایی ردیابی عناصردر ارتباط با محیط نمونه برداری

در بررسی های اکتشافی مناسبترین محیط نمونه برداری برای یک عنصر خاص محیطی است که از طریق مطالعه فراوانی و پراکندگی آن عنصر در آن محیط بتوان به بیشترین اختلاف بین مقدار آنومالی و مقدار زمینه دست یافت . برای مثال ، اگر بررسی های اکتشافی به منظور کشف توده کانساری مس صورت گیرد بررسی گیاهان و یا آب های جاری ( بجز چشمه ها ) نمی تواند چندان مفید واقع شود . زیرا در این دو محیط عموما اختلاف بین مقدار زمینه و مقدار آنومالی چشمگیر نیست و حال آنکه بررسی خاک ها و رسوبات رودخانه ای می تواند بسیار مفید باشد .

 

توانایی ردیابی     محیط مورد بررسی                      نوع کانسار                 نقش    عنصر

خیلی خوب       خاک برجا-رسوبات رودخانه ای      کانسارهای غنی ازمس     معرف     Cu

اکتشاف مس

از نظر تاریخچه باید گفت : که در زمان های قدیم ، کارهای اکتشافی عمدتا با استفاده از تجربیات معدنکاران صورت می گرفت . در آن زمان نهشته هایی که به نحوی در سطح زمین ظاهر می شدند ( نهشته هایی که در نتیجه پراکندگی کانی های سنگین در رسوبات رودخانه ای تشکیل می شوند ، به ویژه آن هایی که که در کمربندهای شناخته شده کانی سازی دنیا قرار داشته اند ) بیشتر مورد توجه قرار می گرفت .

از نوشته های اگریکولا چنین برمی آید که انسان های قرون وسطی در مورد آنچه که ما امروز آن را اثر حرارتی حاصل از اکسیداسیون کانی های سولفوری در روی رگه ها می نامیم و همچنین از کاربرد روش های ژئوبوتانی برای مثال از اهمیت گیاهان معرف در امر اکتشاف با اطلاع بوده اند . بر طبق نظریه بویل ، حداقل در قرون 8 و 9 میلادی چینی ها مشاهده کرده بودند که گونه های خاصی از گیاهان در نزدیکی نهشته های نقره ، طلا ، مس و قلع می روید ، آن ها از اهمیت اکتشافی این ارتباط بین گیاه و نهشته های فلزی نیز مطلع بوده اند .

با گذشت زمان ، نهشته های کانساری ، با عیار کم اقتصادی می گردند و نیاز به اکتشاف توده های کانساری عمیق و نهان هر روز بیشتر احساس می شود . برای مثال در حدود سال 1950 ، نهشته های مسی که از نظر حجم و مقدار ، ذخیره قابل توجهی داشته اند ، به شرط داشتن عیاری بالاتر از 15 درصد اقتصادی به شمار می رفتند ؛ ولی در حدود سال 1957 ، نهشته های مس پورفیری در معادن روباز مانند : نهشته های مس بریتیش کلمبیا واقع در کانادا و سایر معادن مشابه با عیار 4/0 % اقتصادی بوده اند . به این ترتیب احتیاج مبرم به تکنیک های اکتشافی پیشرفته ای که بتوان از طریق به کارگیری آن ها به کشف توده های کانساری عمیق پرداخت هر روز بیشتر خواهد شد .

از نقطه نظر علمی تعیین ، تعیین مکان واقعی این نهشته های کم عیار فوق العاده مشکل است ؛ بویژه اگر با خاک ، ذرات آواری یخچالی ، مواد آبرفتی و غیره پوشیده شده باشند . در این حالت باید از تکنیک ها و روش های اکتشافی بهره گرفت ؛ که یکی از این روش ها ژئوشیمی اکتشافی است . در واقع ژئوشیمی اکتشافی بیشتر برای کشف نهشته های کم عیار مناسبت و توسعه پیدا کرده است . بویژه برای اکتشاف نهشته هایی که تعیین محل و موقعیت آن ها مشکل است ( مانند نهشته های کانساری پنهان ) و یا نهشته هایی که شناخت ماکروسکوپی آن ها غیرممکن است ( مانند بعضی از نهشته های مس پورفیری )

از نقطه نظر عملیاتی که سبب می شود یک کانسار به صورت معدن درآید ، باید دو مرحله اکتشاف ناحیه ای ( پی جویی ) و اکتشاف منطقه ای را تفکیک کرد . پی جویی شامل مراحل : پی جویی زمین شناسی ، پی جویی ژئوفیزیک و پی جویی ژئوشیمی می شود . با استفاده از معیارها و نشانه های مختلف و با استفاده از روش های پی جویی موقعیت کانسار و وضعیت عمومی آن مشخص می شود . در حالی که عملیات اکتشاف منطقه ای پس از یافتن کانسار شروع می شود و هدف از آن بررسی ، شناسایی دقیق کانسار ، مطالعه ساختمان داخلی آن و بالاخره تعیین شکل ، ابعاد و ذخیره کانسار است .

 

در پی جویی ذخایر معدنی مس از تکنیک ها و تئوری های زمین شناسی و ژئوفیزیکی فراوانی استفاده می شود . کابرد قواعد زمین شناسی در درجه نخست اهمیت قرار دارد چرا که هر کار اکتشافی در آغاز بر درک و تجزیه و تحلیل پیدایش ماده معدنی و گزینش ناحیه مناسب اکتشاف استوار است .

ذخایر بزرگ رسوبی و پورفیری با داشتن زون های گسترده ی دگرسانی و با توجه به رنگ کانی ها و پدیده های نمادین کانسار با داده پردازهای ماهواره ای به آسانی قابل دسترسی است .

به طور کلی استراتژی اکتشاف در محدوده های مس پورفیری استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی است ؛ که از عملیات پی جویی شروع و به تخمین ذخیره منجر می گردد . انتخاب روش و نحوه عملیات به تبعیت از شرایط اقلیمی ، میزان پوشش ، وضعیت ژئومورفولوژی  رژیم هیدروژئولوژی و مشخصات شناخته شده از شکل و نحوه کانی سازی می باشد .

در صورت عدم پوشش و وجود رخنمون سنگ میزبان و زون های مینرالیزه ، تلفیق اکتشاف مستقیم یعنی پیمایش و معاینه رخنمون ها و اکتشاف غیرمستقیم یعنی لیتوژئوشیمی می تواند بسیار موثر واقع شود و بدین ترتیب پیمایش پروفیلی و نمونه برداری متالومتری از جمله روش های موثر برای چنین محدوده هایی می باشد . یعنی در صورت پوشیده بودن کانسار در زیر توده های بی بار گزینش اکتشافی برای رسیدن به آن الزامی است .بنابراین اکتشاف باید بر پایه ی نظریه های زمین شناسی ، ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و نمونه گیری سه بعدی از طریق حفاری باشد .

به طور معمول در اکتشاف کانسارهای مس با توجه به تیپ کانی سازی می توان از داده های ژئوفیزیک هوایی استفاده نمود . برای مثال کانسارهای ماسیوسولفید را می توان مستقیما با روند الکترومغناطیسی ( EM ) مشخص نمود . در این حالت محدوده کانی سازی را به صورت یک توده ی کاملا رسانا در نقشه ی مقاومت ویژه می توان مشاهده نمود .

در صورت سولفوره بودن کانسنگ از روش الکتریکی ( مقاومت سنجی ) و IP عملیات ژئوفیزیکی را در منطقه انجام می دهند . برای سایر انواع کانی سازی مس ، مانند : پورفیری ، اسکارن ، رگه ای که به نوعی مرتبط با توده های نفوذی و عوامل ساختاری گسل ها با کنتاکت لایه ها می باشند ، توده های معدنی را به طور مستقیم نمی توان مشخص نمود بلکه با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی محل توده های نفوذی و گسل های عبوری از نزدیکی و یا مرتبط با آن ها و نیز نواحی آلتراسیون تعین گشته و برای ذخایر مس استفاده می شود .

در بررسی های اکتشافی در روش ژئوشیمی یکی از موضوعات اساسی ، درک مفاهیم زمینه ، هاله و آنومالی است که در کشف ذخایر اقتصادی نقش با اهمیتی دارند . این امر ناشی از آن است که تمرکز عناصری در اطراف ذخایر معدنی ، اغلب به دلیل بالا بودن غلظت این عناصر نسبت به مقداری که اصطلاحا مقدار زمینه نامیده می شود آشکار می گردد .از این رو اگر مقدار زمینه یک عنصر یا گروهی از عناصر مورد نظر معین و شناخته شود در آن صورت امکان وجود یک ذخیره معدنی پنهانی ممکن است آشکار گردد .

 

در بیشتر موارد در اطراف نهشته های کانساری یک کاهش تدریجی در غلظت بعضی عناصر دیده می شود . این کاهش تا آنجا ادامه می یابد که تقریبا به یک حد ثابتی که همان مقدار زمینه است می رسد . منطقه ای که درون آن میزان یک عنصر خاص ، تا حد مقدار زمینه تنزل می کند اصطلاحا هاله ژئوشیمیایی آن عنصر نامیده می شود . بنابراین می توان گفت : که معمولا هر هاله به وسیله ی مقدار زمینه احاطه می شود ، یا به عبارت دیگر هر آنومالی به وسیله ی منطقه ای که در آن غلظت یک عنصر خاص کم و بیش ثابت می باشد احاطه می گردد . باید توجه داشت که مقدار زمینه نه فقط از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز مهم است . در واقع دانستن اینکه فلز مورد نظر در محیط زمینه در چه فازی باشد با اهمیت است .

اکتشاف مس در کانسارهای رسوبی

یکی از خصوصیات کانسارهای رسوبی وجود مناطقی با " کانی سازی پراکنده " و " کانی سازی غنی شده " است که وسعت آن ها نه تابعی از میزان فلز موجود در این مناطق است ، بلکه با رخساره ی محیط هایی که ته نشست  و انباشتگی فلزات مربوطه در آن ها انجام گرفته نیز در ارتباط است . تشخیص چنین محیط هایی در اکتشاف کانسارهای مس و همچنین عناصر Fe , Al , Ti , Mo , V از اهمیت خاصی برخوردار است .

ویژگی رسوبات

تمرکز عناصر وابسته

شیل های سیاه

U, Cu,Pb,Zn,Cd,Ag,Au,V,Mo,Ni,Bi,Sb

فسفریت ها

U,V,Mo,Ni,Ag,Ree,Pb,F,Li,Rb,Cs,Sr

تبخیری ها

Li,Rb,Cs,Sr,Br,I,B

لاتریت ها

Ni,Cr,V

اکسیدهای منگنز

Co,Ni,Mo,Zn,W,As,Ba,V

پلاسرها و ماسه ها

Au,Pt,Sn,Ta,Zr,Hf,Th,Ree

طبقات قرمز قاره ای

U,V,Se,As,Mo,Pb,Cu

طبقات قرمز با منشا ولکانیکی

Cu,Pb,Zn,Ag,V,Se

بوکسیت ها

Nb,Ti,Ga,Be

 

تمرکز عناصر شیمیایی در سنگ های رسوبی 

در اکتشاف ژئوشیمیایی باید به پراکندگی های فلزی ناشی از هوازدگی توده های کانساری که خود با قابلیت تحرک عناصر در ارتباط است ، به دلیل نقش بارز آن ها در تشکیل کانسارهای سوپرژن ، توجه خاص شود . زیرا در این نوع خاص از هوازدگی شرایط پراکندگی و تمرکز فلزات نسبت به آنچه که در محیط های عادی انجام می گیرد کاملا متفاوت است . برای مثال در اطراف نهشته های سولفوری ، واکنش های شیمیایی که متعاقب اکسیداسیون گوگرد به وقوع می پیوندد سبب تحرک عناصر به ویژه فلزات و گوگرد به صورت سولفات می شود . این عناصر پس از ورود به محلول های آبی وارد گردش آب های زیرزمینی می شوند . در چنین حالتی اکسیداسیون پیریت و مارکاسیت شرایط فوق العاده اسیدی را در محیط به وجود می آورد . مطالعات تجربی ای که روی قابلیت تحرک فلزات موجود در کانه در آب های اسیدی معادن غنی از یون سولفات انجام شده نشان می دهد که در شرایط یکسان

1.    عنصر Ag در غیاب کلر از Pb و Au است .

2.    عنصر Cu نسبتا متحرک است .

3.    عنصر Zn کاملا متحرک است .

 

کانی های حامل عناصر کمیاب و کانی های تمرکزدهنده برای مس

 "کانی تمرکز دهنده" یک عنصر کم یاب در یک نوع سنگ بخصوص ، کانی است که حداکثر غلظت آن عنصر را در آن سنگ دارا باشد ، در حالی که " کانی حامل " یک عنصر کم یاب در یک سنگ معین کانی است که مقدار عمده ای از آن عنصر در ساختمان آن کانی جای گرفته است . بیوتیت بهترین کانی معرف عناصر کم یاب در سنگ های سیلیسی و آذرین متوسط است . این کانی می تواند نقش معرف را برای عنصر Cu و همچنین عناصر b, Ta , Sn , W , Li , CsN و Zn ایفا می کند . همچنین پیروکسن و آمفیبول ها برای Cu و Zn از اهمیت کمتری برخوردار است . و همچنین ماگنتیت در سنگ های نفوذی برای مس .

عناصر ردیاب و معرف

عنصر ردیاب : به عنصر نسبتا متحرکی اطلاق می شود که در ارتباط ژنتیکی با عنصر یا عناصر مورد اکتشاف بوده و به آسانی قابل تشخیص است . سهولت تشخیص آن می تواند هم به علت تشکیل هاله وسیع تر و هم به علت وجود روش های تجزیه ای مناسب تر باشد . در یک نهشته چند فلزی ممکن است یکی از تشکیل دهنده های اصلی کانسار به عنوان ردیاب آن به کار رود .

عنصر معرف : عنصر معرف یا شاخص به عنصری اطلاق می شود که در عین اینکه از تشکیل دهنده های اصلی توده کانسار است تا حدودی هم ویژگی های عنصر ردیاب را دارا باشد . بنابراین می تواند در تعیین نوع کانی سازی به کار گرفته شود . برخلاف عناصر کم یاب ، در بیشتر موارد ، این عناصر معرف مرحله ی خاصی از کانی سازی می باشند .

 

 

 

ضعیف          آب های جاری(بجزچشمه ها)         کانسارهای غنی از مس    معرف       Cu

 

 خیلی خوب         سنگ بستر     سولفورهای اپی ژنتیک سرب،روی ومس     ردیاب       Se

 

 

خوب          سنگ بستر نفوذی     کانسارهای رگه ای طلا و نقره –           ردیاب        Te

                                                مس پورفیری

توانایی ردیابی  بعضی عناصر در محیط های مختلف

آنومالی های دروغ و بی اهمیت

تحت شرایط عادی ، وجود غلظت های بالایی از عناصر یا تجمعی از فلزات در یک منطقه ، دلالت بر امکان کانی سازی اقتصادی در آن ناحیه دارد . البته ، تجربه نشان داده است که در بعضی شرایط ، غلظت های بالای یک عنصر الزاما این معنی را ندارند که نهشته های اقتصادی از آن عنصر حتما یافت خواهد شد . به عبارت دیگر ، میزان غلظت بالای یک فلز در یک منطقه همیشه نمی تواند به عنوان راهنمایی برای کشف کانسارهای آن فلز به کار رود .

برای مثال مقادیر بالایی از عنصر Cu ( بیش از PPM3000 ) در خاک های توسعه یافته ی روی سنگ های رسوبی واقع در جنوب مرکزی بریتیش کلمبیا یافت شد . اگرچه در آنجا مقدار زمینه از 80 تا PPM100 بوده است ، مع الوصف هیچ گونه کانی سازی اقتصادی به همراه این آنومالی یافت نشد .

نوع دیگری از آنومالی های بی اهمیت در نتیجه بالا بودن مقدار زمینه در سنگ مادر است . یک مثال شناخته شده از این نوع بالا بودن غلظت عنصر Ni و تا حد کمتری عناصر Cr ، Cu ، Co در سنگ های اولترامافیک است . غلظت متوسط عنصر Ni در این سنگ ها 2000PPM  است . و گرچه خاک های مشتق شده از این نوع سنگ ها دارای نیکل نسبتا زیادی است ، ولی هیچ گونه کانی سازی اقتصادی در آن ها یافت نمی شود . نیکل موجود در این سنگ ها اساسا در ساختمان های سیلیکاته وجود دارد .

آسان ترین راه تشخیص این نوع آنومالی ها تطبیق نقشه ی زمین شناسی و ژئوشیمیایی است و از این طریق اثر سنگ فورا آشکار می گردد . مثال زیر اهمیت تجمع و همراهی فلزات را در ارتباط با سنگ بستر روشن می سازد . در مکانی در غرب استرالیا یک پوشش لاتریتی ضخیم منطقه را می پوشاند ، به طوری که یافتن هرگونه همبستگی بین آنومالی های موجود در خاک ( لاتریت ) و سنگ بستر زیرین را دشوار می سازد .

 

أنومالی دروغی(بی اهمیت)مس که در نتیجه نمونه برداری از خاک های تشکیل شده در روی سنگ های که مقدار زمینه در آن ها بالاست(شیل سیاه)ثبت گردیده است.

 

همانطور که در شکل نشان داده شده یک آنومالی نسبت به عنصر Cu مشاهده شده که ممکن است به یک توده مافیک مس دار نسبت داده شود ولی منشا واقعی این آنومالی وجود یک شیل میان لایه ای است . علت مشکوک شدن به این آنومالی آن بود که میزان عنصر Zn که معمولا در توده های غنی از Cu زیاد نیست ، در اینجا زیاد بوده است . در این حالت منشا آنومالی بی اهمیت به شیل سیاه دگرگون شده که از Cu و Zn نیز غنی است نسبت داده می شود . پایین بودن غلظت عنصر iN منشا شیلی این آنومالی را تایید می کند .

 

بنابراین تطبیق همبستگی بین فراوانی عناصر یکی از ملاک هایی است که بر اساس آن می توان تا حدودی آنومالی های بی اهمیت را از انواع مهم تشخیص داد .

 

بررسی هاله گازی نهشته کانساری

مدت های مدیدی است که معلوم شده در بالای نهشته های کانساری از انواع گوناگون هاله های گازی وجود دارد . البته ، ترکیب شیمیایی و الگوی پراکندگی آن ها تاکنون به اندازه کافی شناخته نشده است . این کمبود ، قبل از هرچیز به علت فقدان روش های موثری است که می بایستی در اندازه گیری غلظت های فوق العاده کم اکثر ترکیبات گازی موجود در این نوع هاله ها به کار برده شود .

نوع نهشته کانساری                                                                   معرف گازی

کانسارهای سولفوری عناصرAg,Pb,Zn,Cu                                           Hg

کانسارهای پلی متالیکHg,As,Sb,Bi.Cu                                            Hg

کانسارهای مس پورفیری و سولفوری

سرب و روی ، کانسارهای اسکارنی و گرایزنی                                        F , Br , I

 

معرف گازی نهشته های مختلف مس

بیوژئوشیمیایی

روش های بیوژئوشمیایی که در اکتشاف توده های کانساری به کار می رود بر اساس روابط ذاتی و طبیعی متقابل بین بیوسفر و محیط اطراف آن می باشد . بیوژئوشیمی علمی است که به وسیله ورنادسکی در اوایل قرن بیستم پایه گذاری شد و سپس به وسیله وینوگرادف و همکارانش توسعه یافت ، امروزه چه اصول علمی آن و چه روش های استفاده از سلسله گیاهی و به طور خاص مطالعات فیتوژئوشیمیایی برای مقاصد اکتشافی توسعه یافته است .

قابلیت تحرک یک عنصر و میزان دسترسی گیاه به آن از طریق مقدار عنصری که در خلال آزمایشات مختلف شیمیایی آزاد می گردد ، سنجیده می شود . مقدار یک عنصر کم یاب تابعی از مقدار و ماهیت کانی های رسی و مواد آلی ، PH ، EH خاک و خواص شیمیایی آن عنصر .

وقتی مس ضمن هوازدگی آزاد می شود به وسیله ی کمپلکس های آلی خاک به سرعت جذب می شود و در خاک های اسیدی به شکلی که می تواند به مقدار زیادی در دسترس گیاهان قرار گیرد ، نگاهداری می شود . در بعضی خاک ها بیش از 90% مس قابل حل در ترکیبات آلی وجود دارد .

تحریک پذیری مس در پروفیل خاک هایی با زهکشی کامل و ناقص که در روی سنگ مادر مشابهی تشکیل شده اند.این سنگ ها از جنس اولیوین گابرو است.چنین اختلافی در تحریک پذیری مس هم از طریق استخراج به وسیله اسید استیک و هم از طریق EDTAبا غلظت مولکولی05/0به اثبات رسیده است.

 

ژئوبوتانی

این تحقیق اکتشافی می تواند به عنوان نوعی تحقیق بصری در انواع پوشش های گیاهی ، یا اجتماعات آن ها که دلالتی بر کانی سازی در سنگ بستر داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد . به بیان بسیار ساده ، در روش ژئوبوتانی صرفا چشم انسان به کار می رود . بروکس در مورد این روش می گوید : از نظر انجام کار ، این روش در میان ساده ترین روش هاست ولی هنوز از نظر تفسیر داده ها در بین تمام روش های اکتشافی موجود مشکل ترین روش است .

در این روش می توان از دو اصطلاح " معرف های فراگیر یا جهانی " که شاخص تمرکز عناصر کم یاب خاصی در خاک ها هستند و " معرف های محلی " که شاخص عناصر کم یاب معینی در خاک بعضی نواحی هسند نام برد .

معرف های نوع اول ، یعنی فراگیر ، فقط در مناطقی رشد می کنند که در آنجا غلظت عناصر کم یاب خاصی افزایش یافته باشد . این گیاهان معرف مستقیم حضور کانسارها و نهشته های خاصی می باشند . معرف های نوع دوم ، یعنی " محلی " بیشتر در مناطقی رشد می کنند که نسبت به عنصر کم یاب معینی غنی باشد . در نتیجه ، این نوع معرف ها فقط در شرایط معینی معرف مناطق کانی سازی شده در زیر خاک یا آبرفت ها هستند . از گیاهانی که معرف محلی مس می باشند می توان از خانواده های کاری فیلاسه ( میخک ) ، لابیاته ( نعناع ) و بریوفیتا را نام برد ، که به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته اند . در سوئد سه کانسار سولفوری مس از طریق شناسایی خزه های کوپری فروس ، در زامبیا چندین نهشته مس به کمک گیاه معرف اوسیمیوم هومبلی ( نوعی ریحان ) کشف گردیده است .

 

 

 Cu                       

   

لکه هایی روی برگ های پایین تر ساقه شکل می گیرند ، ساقه های جوان ارغوانی یا زرشکی رنگ می شوند ، برگ های رنگین با رگه های سبز مشاهده می شود ، رشد ریشه ها نیز کم می شوند .

                      تغییراتی که در گیاهان به علت افزایش مس روی می دهد .

تا کنون گیاهان معرف زیادی برای عنصر مس شناخته شده است که موفق ترین آن ها بسیوم هومبولی ( یکی از اعضای خانواده نعناع ) است که در زامبیا یافت شده است . این گیاه به خاکی با بیش از PPM 100 مس نیاز دارد و تا PPM 5000 مس را در خاک تحمل می کند . کشف آنومالی های مهم متعدد به بررسی های ژئوبوتانی که بر اساس این گیاه انجام گرفته نسبت داده شده است .

-         امکان ارزیابی مقدماتی پتانسیل کانساری نواحی پوشیده شده با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیایی روی مغزه ها نه فقط به طور بارزی سودمندی عملیات اکتشافی را افزایش می دهد ؛ بلکه شدیدا موجب کاهش مقدار حفاری لازم در مراحل بعدی می شود . اکتشافات کانسارهای مس – نیکل مرتبط با سنگ های اولترابازیک در نواحی پلاتفرم قدیمی پوشیده شده ، نمونه بارزی از این نوع است . این سنگ ها که در زیر سری ضخیمی از نهشته های الوکتونی قرار دارند در خلال تحقیقات ژئوفیزیکی کشف شده اند .البته وجود کانسار در هر یک از توده های فوق ممکن است فقط به کمک حفاری های سیستماتیک عمیق تا درون آن ها محقق می گردد .

منابع

حسنی پاک – علی اصغر دکتر – اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

مدنی – حسن – پی جویی و اکتشافات معدنی

و سایت  

پیشنهادات

نظر به اینکه امروزه نیاز به اکتشاف ذخایر معدنی از جمله مس در عمق بیشتر احساس می شود . و با توجه به اینکه مس از فلزات پایه می باشد نیازمند روش های اکتشافی نوینی می باشیم یک از این روش ها استفاده از نانوفلزات موجود در گاز خاک می باشد . 
برچسب‌ها: اکتشاف مس

پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ توسط سارا ماسوری |با سلام.من سارا ماسوری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن هستم.امیدوارم مطالب برای شما دوست عزیز مفید و موثر باشد.در آخر از این که از وبلاگ دیدن کردید،سپاسگزارم.نظر یادتون نره ممنونم.
olmaz667@gmail.com

اکتشاف مس
استخراج مس
کانه آرایی مس
آلودگی آب های زیرزمینی
زمین شناسی مس
طیف سنجی پراش پرتو اشعه ایکس یا آزمایش XRD
روش فلورسانس پرتو یا آزمایش XRF
آشنایی با بلورشناسی
آشنایی با خواص عموعی کانی ها
تاریخچه و ریشه لغوی کانی شناسی
انواع روکش های زهکشی آب های سطحی
معرفی نرم افزار GEMCOM
معرفی نرم افزار TARGET
معرفی نرم افزار DATAMINE
معرفی نرم افزار ER MAPPER
سنسورهای گاز در معادن
تاريخچه استحصال طلا
آشنایی با معدن مرمریت نرگسه خرم آباد
اشکال گسترش نفت
تاریخچه استخراج نفت
تاريخچه استحصال طلا
ژئوفيزيك و كاربرد آن در اكتشاف منابع هيدروكربوري
آناليزنرم افزاري داده ژئوفيزيكي منابع زمین گرمایی
فیلم جواهرات ملی
الماس
زمرد
آکومارین
منشا مذهبی سنگ ها
کف دریا
سودالیت
رودوکرزیت
لابرادوریت
کیانیت
کونزیت
مروارید
مرجان
اشک آپاچ
سنگ ماه
روتیل
یشم
زیرکن
فلوئوریت
اسپینل
تورمالین
هماتیت
توپاز
آپاتیت
سنگ لاجورد
پریدوت
خانواده اوپال
خانواده گارنت
خانواده فیروزه
خانواده آگات
خانواده یاقوت
سنگ های شفابخش
سنگ های شفابخش برای خانم ها
سنگ های شفابخش برای آقایان
سنگ های شفابخش برای کودکان
کهربا
معادن استان لرستان
کائولین چیست؟
روش های اکتشاف کرومیت
کانسارهای اورانیوم
منشا نفت و گاز
آشنایی با فتوگرامتری
گنبدهای نمکی
آبفشان ها
آشنایی با ژئوفیزیک هوایی
آشنایی با ژئوفیزیک اکتشافیIP
اسکاواتور جام چرخشی
شاول های معدنی
دستگاهT.B.M
بيل هاي خاك انداز (LHD)
آشنایی با تجهیزات معادن روباز
آشنایی با تجهیزات معادن زیرزمینی
برش سنگ با استفاده از پودر منبسط شونده فرکت
برش سنگ با استفاده از پودرهاي منبسط شونده کتراک،
مواد منفجره اولیه و ثانویه
انواع روشها و تکنيکهاي حفاري
بزرگترین حفریات معدنی در جهان
انرژي هسته‌اي از معدن تا نيروگاه (اورانيوم)
آشنايي با پرليت و کاربرد آن در صنعت
مقايسه بين روشهاي روباز و زيرزميني استخراج مواد مع
روشهاي گشايش معادن زير زميني
انواع کانيها از نظر نحوه تشکيل
زمین لغزش ها
گسلها ، درزه ها و زمين لغزش
استخراج معادن زير زميني به روش اتاق و پايه
استخراج معادن زير زميني به روش کارگاه و پايه
کیک زرد چیست؟
کارخانه تغليظ معدن مس ميدوک
آشنايي با روش بيوليچينگ مس و طلاي مقاوم
گرانيت
نرم افزار تخمین زن میزان هوای تهویه
نرم افزار تحلیل پایداری ستون های جبهه کار طولانی
نرم افزار برنامه بهینه سازی تکنولوژی نگهداری
نرم افزار محاسبات تنش و جابجایی (LAMODEL)
نرم افزار تحلیل اثرات تنش افقی در معدنکاری (AHSM)
نرم افزار شاخص طبقه بندی سقف معدن (CMRR)

RSS 2.0